POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu www.megaton.org.pl jest firma MEGATON Karol Wachowski z siedzibą przy ul. Babińskiego 9A, 30-390 Kraków, NIP 9491870240
 2. Serwis megaton.org.pl zbiera informacje podane przez użytkowników w formularzu kontaktowym, poprzez rozmowy telefoniczne, gromadząc logi serwerowe przez firmę hostingową oraz zapisując w urządzeniach użytkowników pliki cookies
 3. Serwis może zapisywać dane o połączeniu takie jak adres IP oraz czas połączenia.

II. Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Twoich danych jest MEGATON Karol Wachowski z siedzibą przy ul. Babińskiego 9A, 30-390 Kraków.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z prawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez adres email: biuro@megaton.org.pl.
 3. Firma MEGATON może poprosić Klientów o następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • nazwa firmy;
  • ulica oraz numer domu i lokalu;
  • kod pocztowy oraz miejscowość;
  • e-mail oraz numer telefonu;
  • numery NIP oraz REGON;
 4. Firma MEGATON Karol Wachowski przetwarza dane jedynie w celach:
  • fakturowania;
  • kontaktów handlowych;
  • realizacji zamówień;
  • przedstawiania ofert handlowych;
  • rozpatrywania reklamacji;
  • wysywania roszczeń i obrony przed roszczeniami;
 5. Administrator przetwarza dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów określonych w pkt. 4. W przypadku celów realizowanych w sposób ciągły Administrator przetwarza dane do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Podmiot danych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • wyrażenie zgody przez Podmiot danych osobowych;
  • uzasadniony interes prawny Administratora;
 7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych informacji zostały opracowane wewnętrzne procedury mające na celu zabezpieczenie ich przed wyciekiem.
 8. Administrator w celu wywiązania się z zawartej umowy ma prawo przekazać do innych odbiorców powierzone dane w następujących przypadkach:
  • firmie spedycyjnej, w celu dostarczenia produktów pod wskazany adres
  • dystrybutorom produktów, w celu bezpośredniego dostarczenia produktów pod wskazanych adres
  • dostawcom usług prawnych i doradczych świadczących usługi na rzecz Administratora
 9. Wszystkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwia nawiązanie współpracy z Administratorem.
 10. Administrator umożliwia Klientowi dostęp do danych osobowych, a także ich sprostowanie, usunięcie i przeniesienie oraz wycofanie zgody na ich przetwarzanie. Ponadto Podmiotowi danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie maila na adres biuro@megaton.org.pl. W przypadku wycofania zgody dane nie mogą być nadal przetwarzane przez Administratora.

III. Informacje o plikach cookies

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu megaton.org.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.